Wydawca treści Wydawca treści

Historia Pałacu w Porażynie

Pałac Eichenhorst czyli gniazdo dębów

Historia Obiektów Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Porażynie

 

XVIII w. – pierwszym budynkiem był tzw. „Biały Dworek”

1882r. – pałac tzw. „Villa Eichenhorst ( gniazdo dębów ) wraz z zabudowaniami       gospodarczymi zbudowany został dla właściciela dóbr opalenickich Franza Heinricha von Beyma przez dwóch architektów z Berlina – Hermana von der Hude i Juliusa Hennicke

Ok. 1900 w okresie międzywojennym  - pałac był modernizowany m.in. dobudowane zostały dwa skrzydła pałacu ( dzisiejsza sala lustrzana oraz szatnia ) i trafił w ręce generała Kazimierza Sosnkowskiego

1928r. – została zbudowana ośmioboczna kaplica  prawdopodobnie z okazji chrztu syna Generała z przeznaczeniem na mauzoleum rodziny Sosnkowskich

W okresie II wojny  - mieszkała w pałacu starosta grodziski , w tym czasie pałac został przebudowany ( m.in. zbudowano część pomieszczeń na piętrze kosztem obniżenia holu)

1945r. – powstał Leśny Ośrodek Szkoleniowy

1950r. – LOS  został przemianowany na Państwowy Ośrodek Szkoleniowy Przemysłu Leśnego. W Ośrodku od 1945r. kształcono najpierw leśniczych ( ok. 200 absolwentów )następnie innych pracowników biurowych i technicznych głównie dla potrzeb przemysłu drzewnego

1953r. – powstało Technikum Przemysłu Leśnego, które po roku zostało przeniesione do Sobieszowa

- założenie centralnego ogrzewania w obiektach

1954r. – ponownie powołano Państwowy Ośrodek Szkoleniowy Przemysłu Leśnego o podobnym profilu szkolenia

1957r. -  powołano Technikum Przemysłu Leśnego dla Zdemobilizowanych Oficerów Wojska Polskiego, w którym 62 absolwentów uzyskało w 1959r. świadectwa dojrzałości

1959r. – znowu rozpoczął działalność Państwowy Ośrodek Szkoleniowy Przemysłu Leśnego

1958r. - elektryfikacja obiektów  

1964r. – zakończył działalność Państwowy Ośrodek Szkoleniowy w którym przez 16 lat przeszkolono prawie 5600 osób.  Następnie powołano Zasadniczą Szkołę Leśną dla Pracujących, w której na rocznych kursach przeszkolono do roku 1969 ok. 300 gajowych

1968r. – przebudowa masztalarni na świetlicę ( dzisiejsza kawiarnia )

1969r. – powstała dwuletnia Państwowa Leśna Szkoła Techniczna na podbudowie liceum ogólnokształcącego, kształcąca techników leśników

1971r. – szkoła została przemianowana na Policealne Studium Leśne

1974r. – budowa nowego internatu ( obecnie część północna hotelu ) oraz magazynu i szatni do prowadzenia zajęć praktycznych ( obecnie sala wykładowa Ośrodka )

1976r. – od 1 września została wprowadzona w Policealnym Studium Leśnym specjalizacja: urządzanie lasu oraz dodatkowo utworzony został wydział zaoczny. Od roku 1969 do 1993 tytuł technika leśnego uzyskało ok. 1000 absolwentów

1977r. – Pałac, świetlica oraz park zostały wpisane do rejestru zabytków kultury

1980r. – zakończenie przebudowy tzw. „starego internatu” na fundamentach Białego Dworku  ( obecnie część południowa hotelu )

1993r. – od 1 września Policealne Studium Leśne przeniesione zostało do Goraja      ( woj. Pilskie) i połączone z Technikum Leśnym w Zespół Szkół Leśnych, natomiast obiekty zostały przejęte przez Nadleśnictwo Grodzisk i utworzony został Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie 

                   


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

STOP POŻAROM TRAW!

„Wiosna Panie sierżancie” jakby powiedział klasyk, więc trawy palić czas zacząć!

Nikt nie zmierzy ile drzew zostało wyciętych na papier, na którym drukowano teksty o szkodliwości i bezsensie wiosennego wypalania traw, a tak naprawdę jakiegokolwiek wypalania traw.

Co roku wspomagamy Strażaków w ich wysiłkach aby ukrócić ten proceder. My leśnicy nie robimy tego tak do końca bezinteresownie, bo wiele z pożarów trawiących lasy zaczyna się na wypalanych łąkach. Szkoda przyrodnicza takiego spalonego lasu rosnącego na granicy z łąką jest niepowetowana, ponieważ zniszczeniu ulega tak zwany ekoton, czyli miejsce gdzie bytują  rośliny i zwierzęta charakterystyczne i dla lasu, i dla łąki. Są to obszary prawdziwie „kipiące” życiem.

Obecnie w lasach i nie tylko w lasach, trwa susza. Stan zagrożenia pożarowego jest bardzo wysoki, wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10 %. Ten stan na pewno spowodowałby,            że większość nadleśnictw w kraju wprowadziłoby zakaz wstępu do lasu dla osób postronnych, niezależnie od zakazu wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa. Dlatego apelujemy,       o nie wypalanie traw! To naprawdę nic nie daje, nie wzbogaca gleby, a wręcz przeciwnie, niszczy jej strukturę i zabija wszystkie organizmy glebowe, no i stwarza ogromne zagrożenie. W 2019 roku z powodu pożarów, wywołanych wypalaniem traw, zginęło 10 osób!

Co roku liczba pożarów spowodowanych wypalaniem traw wzrasta, ale pisząc te słowa wierzymy, że kiedyś to się odwróci i krzywa pójdzie w dół – może to będzie ten, 2020 rok!

Dlatego reagujcie i dowiedzcie się więcej na:

#stoppożaromtraw

 

Darz Bór!

 

Tekst: T. Kałek


Wydawca treści Wydawca treści